Sawadee

I am Kainok!

MY blog is for sharing my knowledge and experiences

งานหลักเราคือขาย online

แต่เราชอบ การลงทุน และ การใช้ชีวิตให้ Balance

เราเขียน blog นี้เพื่อให้เป็นการ บันทึกสิ่งที่เราได้เรียนรู้ และ แบ่งปันประสบการณ์ เรื่องที่อยากเขียนหลักๆคือการขายของ online และการลงทุน รวมถึงการจัดสรรเวลา และ การให้รางวัลชีวิตจากการทำงานมาหนัก …