E-commerce

การเริ่มต้นขายของ Online

หลายคนอยากเริ่มขายของ online มักมีคำถามว่า จะขายยังไง ขายอะไรดี ขายที่ไหน ทำอย่างไร คำถามมาเต็มไปหมด สุดท้ายคิดไปคิดมายังไม่ได้ทำอะไรซักที วันนี้เราอยาก ให้ คุณเริ่มจากการตั้งหลักขึ้นมาก่อน การขาย online ก็ใช้หลักการทำ ธุรกิจขายหน้าร้าน เพียงแต่การตั้งร้าน บน online ตั้งได้ง่ายและเร็วกว่ามาก

Scroll to Top