Finance

กฎการออมเงิน 50-30-20 ที่ควรรู้

หลายคน คงเคยได้ยินเกี่ยวกับการออมเงิน แต่หลายๆคน รวมทั้งตัวเราด้วยอาจจะไม่เคยคิดว่าต้องออมเป็นสัดส่วนเท่าไรดี ออมมากไปชีวิตก้อเครียดหามาไม่ได้ใช้เลย ออมน้อยไปสนุกวันนี้แต่ พอเกิดเรื่องที่ต้องใช้จ่ายยามจำเป็นเรากลับไม่มีให้ใช้ หรือ แย่ที่สุดคือ ออมไม่เป็นแถมเป็นหนี้ วันนี้เราได้อยากนำเรื่องกฎ 50/30/20 ซึ่งเป็นแนวทางการออมเงิน ของ Elizabeth Warren ซึ่งเป็นบุคคลที่ Time magazine ยอมรับว่าเป็น …

กฎการออมเงิน 50-30-20 ที่ควรรู้ Read More »

Scroll to Top